Bubbles
en

Ubuntu

EXO hosting

Minipríručka

Upozornenie: vývoj programu bol ukončený a už nefunguje správne po úpravách stránok geocaching.com. Ďakujeme vám za porozumenie a jeho doterajšie používanie a prajeme ľahký prechod k inému podobnému programu.

Skrýšotlač je malý program určený pre geocacher-ov na uľahčenie tlačenia informácií o skrýšach zo stránky geocaching.com a export ich súradníc vo formáte GPX.

Ovládanie

Prihlásenie

Pred hľadaním skrýš a získavanie popisov je nutné, aby sa program prihlásil na geocaching.com (menu 'Prihlásenie -> Prihlásiť na geocaching.com). Do polí meno a heslo zadávate prihlasovacie údaje, ktorými sa zahlasujete na webových stránkach www.geocacihng.com. Zoznam skrýš pre výstup

Výber skrýš pre výstup

Pri spustení je tabuľka skrýš pre výstup prázdna. Geocache možno pridať buď zadaním mena waypoint-u z geocaching.com (spravidla GCxxxx) cez menu Skrýše - Zadať waypoint (GCxxxx), alebo vyhľadaním pomocou dialógu Hľadať na geocacing.com (Skrýše - Hľadať na geocaching.com...).

Skrýše určené pre výstup sa dajú zoradiť kliknutím na záhlavie stĺpca (opätovné kliknutie na to isté záhlavie spôsobí obrátenie poradia), alebo ručným presúvaním skrýše pomocou kláves Alt + šípka hore (resp. dole).

Tvorba výstupu

Stav načítavanie skrýš je zobrazený v hornej časti okna. Keď sa načítavanie skončí, tento indikátor sa skryje. Po získaní informácií o všetkých skrýšach sa sprístupní voľba Výstup - Generovať výstup. Ak ste skontrolovali nastavenia výstupu, môžete kliknúť na toto tlačidlo.
Výstup sa dá pozrieť v záložke Náhľad (je to zjednodušený HTML prehliadač, v inom prehliadači môže výstup vyzerať inak), poprípade editovať po kliknutí na záložku HTML zdroj.

Náhľad na vygenerovaný výstup Ak ste s výstupom spokojní, môžete ho uložiť vo forme HTML súboru alebo otvoriť (na platforme Windows) v štandartnom prehliadači HTML stránok.
Na ďalšie upravovanie výstupu možno použiť váš obľúbený program na prácu s textom (najlepšie s podporou HTML), napr. MS Word, OO-Writer, PSPad, MS Excell...
Tlačiť výstupný súbor je najjednoduchšie cez ľubovoľný webový prehliadač (napr. Mozilla Firefox, Opera, MS IE...). Tie väčšinou umožňujú ešte špecifikovať niektoré ďalšie vlatnosti tlače (hlavička, päta, číslovanie strán...).

Poznámky ku generovaniu výstupu:

Export GPX

Export do formátu WPT

Existuje množstvo programov, ktoré dokážu preniesť waypoint-y do GPS prijímača pripojeného k počítaču. Program Skrýšotlač dokáže exportovať súradnice skrýš vo formáte GPX. Na stránke http://www.geocaching.com/waypoints/ sú uvedené niektoré programy, ktoré tento formát podporujú (napr. freeware EasyGPS). Ak máte nainštalovaný takýto program, môžete v ňom otvoriť súbor GPX vytvorený Skrýšotlačom a jednoducho preniesť súradnice do Vášho GPS prijímača. Pre podrobnosti o prenose údajov medzi GPSr a PC si preštudujte dokumentáciu k programu, ktorý na tento účel používate.
Skrýšotlač umožňuje nastaviť, ako sa vytvorí meno pre waypoint, ktoré sa zobrazuje v GPS prijímači. Rôzne prístroje a programy kladú isté obmedzenia (napr. dĺžka, použité znaky) na toto meno, preto si pred exportom overte, či nastavenia zodpovedajú Vašim potebám. Pred každé meno sa dá pridať jednotný prefix, ktorý môže uľahčiť orientáciu v zozname waypoint-ov v GPS prijímači.

Dialóg hľadania skrýše

Dialóg hľadania skrýše Umožní vybrať skrýše pre ktoré nepoznáme presný názov waypoint-u. Po voľbe kritéria (Podľa súradníc/kľúčového slova/krajiny) a zadaní údajov treba stlačiť Hľadať.

V tabuľke sa (po chvíli) objavia nájdené skrýše. Označíme tie, ktoré chceme pridať do výstupu a klikneme na Pridať označené. Skrýše sa označujú buť ťahaním myšou so stlačeným ľavým tlačidlom; alebo stlačním klávesy CTRL a pohybom kurzorom (prípadne podržaním CTRL a stláčaním klávesy medzerník).

Ako spriateliť popis skrýše so Skrýšotlačom

Vychádzame z predpokladu, že hľadači si so sebou chcú brať popisy, ktoré sú prehľadné, poskytujú nevyhnutné informácie o hľadaní, rozumejú im a po vytlačení zaberajú na papieri rozumný rozsah. Preto im skrýšotlač umožňuje blokovať niektoré formátovacie elementy jazyka HTML (font,span,table,hr,img...). Ak chcete spraviť popis, ktorý bude na webe dostatočne atraktívny a pútavý a zároveň po vytlačení v Skrýšotlači prehľadný, treba sa riadiť (aspoň týmito) dvoma radami:
- používať formátovanie s mierou,
- metódou pokus-omyl nájsť riešenie, ktoré vyhovuje prezentovaniu na webe aj tlačenému výstupu.

Skrýšotlač umožňuje odstrániť anglický popis skrýše, ak je poskytnutá jeho náhrada v preferovanom jazyku používateľa. Na označenie jazyka, v ktorom je písaný blok textu sa použije jedna z foriem (tu označuje anglický text): EN:,[EN]. (Pred značkou zmeny jazyka sa nesmie nachádzať písmeno. Napr. v nasledujúcom texte sa jazyk nemení: ...teraz lEN: odrátajte číslo...) Jazyk sa označuje dvojznakovým kódom podľa normy ISO 639 (angličtina-en, slovenčina-sk). Blok textu, pred ktorým nebol uvedený žiadny jazyk (teda sa nachádza na začiatku popisu) sa zobrazí vždy. Jazyk sa môže v texte meniť ľubovoľne veľa razy.
Ak napríklad poskytujeme popis skrýše v slovenčine a angličtine, mohol by vyzerať nasledovne:

Ahoj = Hello!
SK:
Toto je moja najlepšia skrýša.
EN:
This is my best geocache.
SK:
A toto sú nejaké doplňujúce info o mieste, ktoré nemám preložené do angličtiny.
Keď si používateľ nastaví ako preferovaný jazyk slovenčinu a má zapnuté blokovanie angličtiny, zobrazí sa mu vo výstupe iba 1., 3. a 7. riadok.

Upozornenia a obmedzenia: